Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งประกาศรางวัล กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน ปีการศึกษา 2564

ประกาศรางวัล กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน ปีการศึกษา 2564

การประกาศรางวัล กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน ปีการศึกษา 2564 ด้วยคณะดำเนินงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน ภายใต้โครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งนวัตกรรม สร้งผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สมารถใข้ digital technology ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการจัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่ผู้เข้าประกวด ประกอบด้วย เกียรติบัตร 4 ระดับ ได้แก่ ระตับเหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน ระดับเหรียญทองแดง และระดับชมเชย ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก จะด้รับเงินรางวัล 500 , 300 และ 200 บาท ตามลำดับ

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular