Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา  2565

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษฯ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา  2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา  2565

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)  ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ในวัน อาทิตย์ ที่ 6 มีนาคม  2565 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565  ในวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม  2565 เรียบร้อยแล้วนั้น   โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก  เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินการต่อไปให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ทุกคน  ดำเนินการตามประกาศ ดังนี้

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular