ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565 ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดังนี้
นายรณกร พลอยประเสริฐ ชั้น ม.6/8
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง รายการเทควันโด ประเภทต่อสู้ชายเดี่ยว น้ำหนัก 78 กก.ขึ้นไป
1.นายพีรวิชญ์ ประจิมนอก นักเรียนชั้นม.6/5
2.นายสัณหณัฐ มณีอ่อน นักเรียนชั้นม.6/6
รายการ ฟันดาบสากล เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย ประเภท ดาบเอเป้บุคคลชาย
ผู้ฝึกสอน ครูศิวรินทร์ ตาเต็ง
Previous articleการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
Next articleกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน รับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา