Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านเข้าร่วมงานน้อมรำลึกเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2563

นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่านเข้าร่วมงานน้อมรำลึกเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2563

นักเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด ม.2 ลูกเสือ ม.2 นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมงานน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช 2563 จำนวน 120 คน
นำโดยรองผู้อำนวยการดรุณี ดีปินตา รองผู้อำนวยการภิญญดา คำอ้ายล้าน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular