วันจันทร์, เมษายน 19, 2021
spot_img
หน้าแรกประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน เดือนกรกฎาคม 2563

ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตารางเรียน เดือนกรกฎาคม 2563

ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่านได้กำหนดตารางเรียน เดือนกรกฎาคม  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น โดยจัดตารางเรียนชดเชยในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม และวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ และวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ดังนั้นโรงเรียนสตรีศรีน่านจึงเปลี่ยนแปลงตารางเรียนชดเชย ดังนี้

1. ยกเลิกการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 โดยให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 แทน โดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์คงเดิม ซึ่งเป็นตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. ยกเลิกการเรียนการสอนในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 โดยให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 แทน โดยใช้ตารางเรียนวันอังคารคงเดิม ซึ่งเป็นตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                   จึงประกาศให้ครู บุคลากร และนักเรียนทราบโดยทั่วกัน

                         ประกาศ  ณ  วันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.  2563

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular