วันพุธ, มกราคม 20, 2021
หน้าแรก ลานคนดี เวทีคนเก่ง ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุสรา โนทะนะ ม. 5.1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุสรา โนทะนะ ม. 5.1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุสรา โนทะนะ ม. 5.1
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

Most Popular