Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.โครงการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ AED เพื่อพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลขึ้นพื้นฐานแก่นักเรียน

โครงการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ AED เพื่อพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลขึ้นพื้นฐานแก่นักเรียน

งานอนามัย โรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกับกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลน่าน จัดทำโครงการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ AED เพื่อพัฒนาทักษะการปฐมพยาบาลขึ้นพื้นฐานแก่นักเรียน วันที่ 28 มิถุนายน 2565 อาคารพิกุลกานต์เฉลิมราชย์

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular