Monday, August 8, 2022
spot_img
Homeข่าวรับสมัครงานประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 2 ตุลาคม 2563เวลา 09.00 น. – 16.00 น.สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular