วันเสาร์, เมษายน 17, 2021
spot_img
หน้าแรกมุมดาวน์โหลดสำหรับครูและบุคลากร

สำหรับครูและบุคลากร

-

แหล่งดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศสำหรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน

เพื่อความปลอดภัย กรุณาล็อคอินด้วยอีเมลของโรงเรียนสตรีศรีน่าน @srinan.ac.th ก่อนดาวน์โหลดทุกครั้ง

 


ฝ่ายบริหารงานวิชาการ


ฝ่ายบริหารงานบุคคล


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


ฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ


เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


Title
คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 221/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.มิตรทิรา
1 file(s) 0 download
ด่วน 13 มกราคม 2021
แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
ด่วน, สุขศึกษาและพลศึกษา 12 มกราคม 2021
รายงานการประชุมครู เดือนพฤษภาคม 2563
1 file(s) 0 download
ด่วน, ประชุม, สำหรับครูและบุคลากร 10 มิถุนายน 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 57/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคุณสมบัตินักเรียนโครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก ปี 2563
1 file(s) 0 download
ด่วน, ฝ่ายวิชาการ, แนะแนว 22 พฤษภาคม 2020
คำสั่งโรงเรียน ที่ 37/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ
1 file(s) 0 download
ด่วน, ฝ่ายบริหาร, ไปราชการ 22 พฤษภาคม 2020

 

บทความก่อนหน้านี้สำหรับนักเรียน
บทความถัดไปปฏิทินโรงเรียน
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]