ประกาศ เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน แจ้งการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
 
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่านได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 2,000 บาท ต่อคน โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียนผ่านระบบ KTB Corporate Onine ในวันที่ 14 กันยายน 2564
 
*หากเป็นบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยจะได้รับเงินภายในวันดังกล่าว
ส่วนบัญชีเงินฝากรนาคารอื่นที่นอกเหนือจากรนาคารกรุงไทย จะได้รับเงิน
หลังจากนี้ 2 วัน ทำการซึ่งเป็นไปตามระบบธนาคาร
Previous articleประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2564 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Next articleนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564