Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeข่าวรับสมัครงานประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ บัดนี้การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ ได้สิ้นสุดแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือก ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ

Most Popular