Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.โรงเรียนสตรีศรีน่าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรม "ค่ายสำนึกรักแผ่นดินไทย"

โรงเรียนสตรีศรีน่าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรม “ค่ายสำนึกรักแผ่นดินไทย”

โรงเรียนสตรีศรีน่าน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรม “ค่ายสำนึกรักแผ่นดินไทย” ประกอบด้วยกิจกรรมการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมถ้ำผาตูบ อ.เมืองน่าน วัดศรีมงคล(วัดก๋ง) อ.ท่าวังผา และศึกษาแหล่งเรียนรู้การทำเครื่องเงิน ณ ร้านดอยซิลเวอร์ วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular