Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

  • นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง นักเรียนชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1
  • นายรุจน์ สิริปัญญาพงศ์ นักเรียนชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular