Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เข้าค่ายอบรม ระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2565 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular