หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

-

| คณะผู้บริหาร |

นายสนอง ก้อนสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
นางกฤติยา ไชยเรียน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
นางดรุณี ดีปินตา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวภิญญดา คำอ้ายล้าน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

| คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา แบ่งตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน |

Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]