หน้าแรก เกี่ยวกับโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

-

นายสนอง ก้อนสมบัติ
ผู้อำนวยโรงเรียนสตรีศรีน่าน
นางกฤติยา ไชยเรียน
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารงานวิชาการ
นายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางดรุณี ดีปินตา
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวภิญญดา คำอ้ายล้าน
รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]