วันศุกร์, กันยายน 24, 2021
spot_img
หน้าแรกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

นางศิวรินทร์ ตาเต็ง
ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวีระพล สุภาวรรณ์
ครู คศ.3
นายพิสิษฐ์ สวนแก้ว
ครู คศ.2
นายเอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุล
ครู คศ.3
นางรณฤทธิ์ ติ๊บอุด
ครู
นายไตรทศ พันธ์ชูเพชร
ครูพิเศษสอน
บทความก่อนหน้านี้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บทความถัดไปศิลปะ
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]