วันพุธ, มกราคม 20, 2021
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

นางศิวรินทร์ ตาเต็ง
ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นายวีระพล สุภาวรรณ์
ครู คศ.3
นายพิสิษฐ์ สวนแก้ว
ครู คศ.2
นายเอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุล
ครู คศ.3
นางรณฤทธิ์ ติ๊บอุด
ครูผู้ช่วย
นายไตรทศ พันธ์ชูเพชร
ครูพิเศษสอน
บทความก่อนหน้านี้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
บทความถัดไปศิลปะ
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]