Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง เลื่อนการรับเอกสารทางการศึกษาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562

ประกาศ เรื่อง เลื่อนการรับเอกสารทางการศึกษาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน ประกาศ เรื่อง เลื่อนการรับเอกสารทางการศึกษาของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 ตามประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินทั่วประเทศ โดยทางโรงเรียนจะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular