Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฬารัตน์ พวงศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านข่าว "อ่านข่าวเล่าเรื่องประเทืองสังคม" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฬารัตน์ พวงศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านข่าว “อ่านข่าวเล่าเรื่องประเทืองสังคม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจุฬารัตน์ พวงศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดอ่านข่าว “อ่านข่าวเล่าเรื่องประเทืองสังคม” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 “อัตลักษณ์อักษรา วัจนาสืบสำเนียง” วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวมลลักษณ์ ทนันไขย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางกฤษฎากรณ์ นะพิชัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular