Monday, June 27, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา TCAS 2 ระบบรับตรง (โควตาภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา TCAS 2 ระบบรับตรง (โควตาภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา TCAS 2 ระบบรับตรง (โควตาภาคเหนือ) ปีการศึกษา 2565 จำนวน 46 คน

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular