ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคเหนือ

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ
 
เด็กหญิงกมณทรรศน์ พิพัฒน์เวช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.1
 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาคเหนือ ในโครงการวันภาษาไทย “รู้รักษ์ภาษาไทย ร่วมใจสืบสาน” ปีการศึกษา 2565 ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 
ครูผู้ฝึกสอน นางกฤษฎาภรณ์ นะพิชัย และนางสาวกมลลักษณ์ ทนันไชย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Previous articleโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้จัดกิจกรรม “ศรีน่านเกมส์ 65” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
Next articleกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถี New normal”