Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.โรงเรียนสตรีศรีน่าน มอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลน่าน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน มอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลน่าน

ผู้อำนวยการสนอง ก้อนสมบัติ และคณะครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน เป็นตัวแทนของบุคลากรโรงเรียนสตรีศรีน่าน มอบหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลน่าน เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โดยมีนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลน่าน รับมอบในวันที่ 10 เมษายน 2563

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular