Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.โรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกับ หออัตลักษณ์นครน่าน กิจกรรมสืบสานตำนาน ตะ แหลวแห่งชีวิต (เครื่องมือแห่งจิตวิญญาณ)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกับ หออัตลักษณ์นครน่าน กิจกรรมสืบสานตำนาน ตะ แหลวแห่งชีวิต (เครื่องมือแห่งจิตวิญญาณ)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกับ หออัตลักษณ์นครน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน ได้จัดกิจกรรมสืบสานตำนาน ตะ แหลวแห่งชีวิต (เครื่องมือแห่งจิตวิญญาณ) โดยนำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญา สืบสานตำนาน ตะแหลวแห่งชีวิต (เครื่องมือแห่งจิตวิญญาณ) ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนน่าน ตำบลดูใต้ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัดน่าน

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular