Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ในวันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทีมผู้บริหาร ครูที่ปรึกษาให้การต้อนรับ การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา รายงานภาพรวมของการจัดการศึกษาในรอบปีทีผ่านมา และกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2565 หลังจากพบผู้บริหารในภาพรวมแล้ว ผู้ปกครองจะแยกพบครูที่ปรึกษาในกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อร่วมหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียน

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular