Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งโรงเรียนสตรีศรีน่านนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ รับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

โรงเรียนสตรีศรีน่านนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ รับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

โรงเรียนสตรีศรีน่านนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ รับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงษ์ผลิตเดช ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดังนี้
1. นายปธานิน ต้นผล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ โดยได้รางวัลคะแนนรวม และคะแนนภาคทฤษฎี สูงสุด ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
2. นายภัทรดนัย เมืองวงค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
3. นางสาวอุสรา โนทะนะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular