Thursday, August 11, 2022
spot_img
Homeลานคนดี เวทีคนเก่งขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการแข่งขัน เม็กซ์พลอยส์ เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ต ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการแข่งขัน เม็กซ์พลอยส์ เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ต ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2565

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันรายการแข่งขัน เม็กซ์พลอยส์ เอ็ดดูเคชั่นนอล สปอร์ต ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ประจำปี 2565 มหกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับภูมิภาค “MAX PLOYS ED-SPORT NORTHERN CHAMPIONSHIP 2022” ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน พ.ศ. 2565 จัดโดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ร่วมกับ สมาคมครอสเวีร์ดเกมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

รายการแข่งขันเอแม็ท
1. เด็กหญิงจินต์จุทา วรรณวัตร ชั้น ม.1.1
2. เด็กหญิงธนัญชนก คำผง ชั้น ม.2.1
3. เด็กหญิงเรื่องริน สอนธรรม ชั้น ม.2.1
4. นางสาวกัญญาณัฐ พรหมอารีย์ ชั้น ม.4.2
5. นางสาวพิชญาภา พิมพ์แท้ว ชั้น ม.4.2
6. นางสาวสาริศา ศรียงค์ ชั้น ม.4.2
7. นางสาวโสภิตนภา ซูอินทร์ ชั้น ม.6/3

รายการแข่งขันซูโดกุ
1. เด็กชายปัจพล หน่อตุ่น ชั้น ม.1.1
2. เด็กหญิงปกฉัตร สายวังจิต ชั้น ม.2/1
3. เด็กหญิงรุจิลักษณ์ ชัยสมทิพย์ ชั้น ม.2/1
4. เด็กชายธีรวีร์ สิงห์รัตนพันธุ์ ชั้น ม.2/1
5. เด็กชายภานุพงศ์ สายอนันต์ ชั้น ม.2/1
6. เด็กชายศุภกร บุตรแท้ว ชั้น ม.3.1
7. เด็กชายธนกร ยะเสน ชั้น ม.3.1
8. นางสาวเวธกา ปัญญาเล็น ชั้น ม.4.2
9. นางสาวภัควสัญช์ อุ่นใจ ชั้น ม.4.2
10. นายนฤนนท์ ไชยศิริ ชั้น ม.5.2
11. นางสาวชุติกาญจน์ ทองดี ชั้น ม.5.1
12. นายูรวิ ชมภูรักษ์ ชั้น ม.5.1

รายการแข่งขันเอแม็ท
1. เด็กหญิงจินต์จุทา วรรณวัตร ชั้น ม.1.1
2. เด็กหญิงธนัญชนก คำผง ชั้น ม.2.1
3. เด็กหญิงเรื่องริน สอนธรรม ชั้น ม.2.1
4. นางสาวกัญญาณัฐ พรหมอารีย์ ชั้น ม.4.2
5. นางสาวพิชญาภา พิมพ์แก้ว ชั้น ม.4.2
6. นางสาวสาริศา ศรียงค์ ชั้น ม.4.2
7. นางสาวโสภิตนภา ซูอินทร์ ชั้น ม.6/3

รายการแข่งขันซูโดกฺ
1. เด็กชายปัจพล หน่อตุ่น ชั้น ม.1.1
2. เด็กหญิงปกฉัตร สายวังจิต ชั้น ม.2/1
3. เด็กหญิงรุจิลักษณ์ ชัยสมทิพย์ ชั้น ม.2/1
4. เด็กชายธีรวีร์ สิงห์รัตนพันธุ์ ชั้น ม.2/1
5. เด็กชายภานุพงศ์ สายอนันต์ ชั้น ม.2/1
6. เด็กชายศุภกร บุตรแก้ว ชั้น ม.3.1
7. เด็กชายธนกร ยะเสน ชั้น ม.3.1
8. นางสาวเวธกา ปัญญาเล็น ชั้น ม.4.2
9. นางสาวภัควสัญช์ อุ่นใจ ชั้น ม.4.2
10. นายนฤนนท์ ไชยศิริ ชั้น ม.5.2
11. นางสาวชุติกาญจน์ ทองดี ชั้น ม.5.1
12. นายูรวิ ชมภูรักษ์ ชั้น ม.5.1

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular