Tuesday, August 9, 2022
spot_img
Homeข่าวรับสมัครงานประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่น เรื่อง รับสมัครสอบศัตเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 นั้น บัดนี้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุดคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตราตามลำดับที่สอบได้ บัญชีรายชื่อตังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดผลเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular