Monday, August 15, 2022
spot_img
Homeรอบรั้ว ศ.น.โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรมการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) โดยมีผู้อำนวยการสมเพชร งามธุระ เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา รองผู้อำนวยการดรุณี ดีปินตา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การอบรม ในวันเสาร์ ที่ 2 กรกฏาคม 2565

Admin
Admin
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ webadmin@srinan.ac.th

Most Popular