คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน
สามารถใช้งาน Office 365 for Education ได้แล้ววันนี้ ที่ www.office.com

Office 365 Education คืออะไร

Office 365 Education คือ การให้บริการระบบ…บนระบบ Cloud computing ในรูปแบบ Software as a Service จากทาง Microsoft ที่ให้สิทธิใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้งานภายใต้สถาบันการศึกษา ซึ่งรวมถึงคณาจารย์ นักเรียน และบุคลากรต่างๆด้วยเช่นกัน โดยเป็นการบริการในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางไอที อย่างเช่น ระบบจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail), ระบบจัดการและแบ่งปันข้อมูลต่างๆภายในองค์กร (collaboration & management) ระบบติดต่อสื่อสาร (unified communication), Office Online (Word, PowerPoint, Excel และ OneNote), ที่เก็บข้อมูลขนาด 1TB ของ OneDrive และระบบอื่นๆอีกมาก เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างอาจารย์และนักเรียน สั่งงานหรือการบ้านได้อย่างเป็นลำดับ รวมถึงวางแผนและติดตามโครงงานได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากระบบ Office365 มีการจัดระเบียบและกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้สะดวก ค้นหาได้งงาย และป้องกันข้อมูลรั่วไหล นอกจากนี้ยังมีการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างยอดเยี่ยมที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลก

Office 365 Service ที่จะได้รับ

 • OneDrive ที่เก็บไฟล์เริ่มต้น 1TB และเพิ่มได้ไม่จำกัด
 • บริการ Office Online ไม่ว่าจะเป็น Word, PowerPoint, Excel และ OneNote ที่สามารถทำงานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Laptop, PC, Smartphone ต่าง ๆ
 • SharePoint Online เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแบ่งปันและ
  จัดเก็บข้อมูล เอกสารไฟล์ต่างๆ ในลักษณะของ web site
 • SWAY การสร้างเว็บไซต์แบบลากวาง
 • Classroom ระบบบริหารจัดการห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Microsoft Teams ซอฟต์แวร์การประชุมแบบออนไลน์ การประชุมผ่านเว็บ
 • และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย เพิ่มเติมที่ www.office.com

ตรวจสอบชื่อบัญชีและรหัสการใช้งานครั้งแรก

 • สำหรับคณะครู บุคลากร และนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น
 • หากท่านไม่พบชื่อบัญชีหรือเป็นผู้ใช้ใหม่ กรุณาติดต่อห้องคอมพิวเตอร์
 • เข้าใช้งานผ่าน www.office.com
 • เปิดเอกสารต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วย @srinan.ac.th เท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

หากมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาหรือ ลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน

ศูนย์พัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนสตรีศรีน่าน
© copyright STRISRINAN SCHOOL since 2020