วันพุธ, มกราคม 20, 2021

ประชาสัมพันธ์ | Lastest News

ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2)

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564

ลานคนดี เวทีคนเก่ง | HALL OF FAME

โรงเรียนสตรีศรีน่านนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ รับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

โรงเรียนสตรีศรีน่านนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ รับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงษ์ผลิตเดช ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1. นายปธานิน ต้นผล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ โดยได้รางวัลคะแนนรวม และคะแนนภาคทฤษฎี สูงสุด...

รอบรั้ว ศ.น. | Internal Events

คณะผู้บริหาร ครุ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกันถวายผ้าห่มพระพุทธสิริมงคลพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และเลี้ยงเจ้าที่ประจำปี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกันถวายผ้าห่มพระพุทธสิริมงคลพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และเลี้ยงเจ้าที่ประจำปี ในวันที่ 28 ธันวาคม 25 63

Stay Connected

12,080แฟนคลับชอบ
 

แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

มุมข่าวสำหรับนักเรียน

มุมข่าวสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง