วันอังคาร, มีนาคม 2, 2021

ประชาสัมพันธ์ | Lastest News

ประกาศ ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประกาศ ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิขาการ ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ความสามารถทางวิชาการนั้น โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 มีรายละเอียดดังนี้  

ลานคนดี เวทีคนเก่ง | HALL OF FAME

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าย 1 – 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 คน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าย 1 - 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 19 คน ดังนี้ ผลการสอบโอลิมปิกวิชาการ ศูนย์ ม.เชียงใหม่ ค่าย1-2 ปี 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน   สาขาวิชา จำนวนนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก (คน) ชื่อ-สกุล นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก คณิตศาสตร์ 1 นายศุภวิชญ์ ธรรมลังกา ชีววิทยา 2 1. นายกษิดิ์เดช เสนนันตา     2....

รอบรั้ว ศ.น. | Internal Events

พิธีสวนสนามและกล่าวปฎิญาณตนยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรม พิธีสวนสนามและกล่าวปฎิญาณตนยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

Stay Connected

12,426แฟนคลับชอบ
 

แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

มุมข่าวสำหรับนักเรียน

มุมข่าวสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง