Saturday, May 21, 2022
spot_img

ประชาสัมพันธ์ | Lastest News

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แยกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2565 ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้นแล้ว  โรงเรียนสตรีศรีน่านจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้องเรียนปกติ แยกตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อรับดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้นักเรียนทุกคนที่มีชื่อตามประกาศพร้อมผู้ปกครองมามอบตัวเพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ....

ลานคนดี เวทีคนเก่ง | HALL OF FAME

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล สุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศด้านวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น 1. นางสาววิภาวี มโนนัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญทองแดง 2. นางสาววิรากร มะโนนัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 ประกาศนียบัตร รางวัลเหรียญทองแดง 3....

รอบรั้ว ศ.น. | Internal Events

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสตรีศรีน่านได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดี วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารศิษยาร่วมใจ โดยจัดให้มีการทำบุญและถวายปัจจัยแก่พระสงฆ์ ซึ่งมีผู้อำนวยการสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนสตรีศรีน่านเข้ารร่วมกิจกรรม รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  

Stay Connected

14,237FansLike
330SubscribersSubscribe
 

แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง