วันพุธ, ตุลาคม 27, 2021
spot_img

ประชาสัมพันธ์ | Lastest News

ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดน่านมีแนวโน้มดีขึ้น เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนสตรีศรีน่าน จึงกำหนดการจัดรูปแบบการเรียนการสอน ทุกระดับชั้นเป็นรูปแบบ On site ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ครู...

ลานคนดี เวทีคนเก่ง | HALL OF FAME

ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง นักเรียนชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 นายรุจน์ สิริปัญญาพงศ์ นักเรียนชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2

รอบรั้ว ศ.น. | Internal Events

กิจกรรม วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่านอย่างเคร่งครัด

Stay Connected

13,355แฟนคลับชอบ
 

แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

มุมข่าวสำหรับนักเรียน

มุมข่าวสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง