วันพุธ, มิถุนายน 16, 2021
spot_img

ประชาสัมพันธ์ | Lastest News

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ตามที่โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ไปแล้ว และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564  เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนสตรีศรีน่าน  จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 ทุกแผนการเรียน  เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ลานคนดี เวทีคนเก่ง | HALL OF FAME

ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตรีศรีน่านขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 นายปุญญพัฒน์ จันทร์กระจ่าง นักเรียนชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 นายรุจน์ สิริปัญญาพงศ์ นักเรียนชี้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2

รอบรั้ว ศ.น. | Internal Events

นิทรรศการการและการนำเสนอผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2563

นิทรรศการการและการนำเสนอผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บรูณาการท้องถิ่นน่าน ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Stay Connected

13,355แฟนคลับชอบ
 

แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

มุมข่าวสำหรับนักเรียน

มุมข่าวสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง