Saturday, April 13, 2024
spot_img

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2567 ........................................................... ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อตามประกาศพร้อมผู้ปกครองมามอบตัวเพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 –...

ขอแสดงความยินดีกับ นางดวงสมร ธรรมลังกา ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการงานเรียนรู้การงานอาชีพ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางดวงสมร ธรรมลังกา ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการงานเรียนรู้การงานอาชีพ ผู้ที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)

ระบบงานภายในสถานศึกษา

Stay Connected

14,237FansLike
330SubscribersSubscribe

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โดยภาคเช้า เป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคบ่าย เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ