วันเสาร์, เมษายน 17, 2021
spot_img

ประชาสัมพันธ์ | Lastest News

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนและเลขประจำตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ด้วยโรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ห้องเรียนพิเศษวิชาการ และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 6-7...

ลานคนดี เวทีคนเก่ง | HALL OF FAME

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบที่ 1: Portfolio ได้แก่ 1. นายภัทรดนัย เมืองวงศ์ ม.6.1 คณะแพทยศาสตร์ 2. นางสาวญาชิตา ธิติพลวิภาส ม.6.1 คณะวิจิตรศิลป์ 3. นางสาวกัญญาณัฐ ธรรมวงศ์ ม.6.1 คณะเภสัชศาสตร์ 4. นายพัทธพล ฝายนันทะ ม.6.2 คณะวิทยาศาสตร์ 5....

รอบรั้ว ศ.น. | Internal Events

นิทรรศการการและการนำเสนอผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2563

นิทรรศการการและการนำเสนอผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บรูณาการท้องถิ่นน่าน ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Stay Connected

12,864แฟนคลับชอบ
 

แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

มุมข่าวสำหรับนักเรียน

มุมข่าวสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง