วันอาทิตย์, พฤษภาคม 16, 2021
spot_img

ประชาสัมพันธ์ | Lastest News

แนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในช่วงภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2564

แนวทางจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนสุตรีศรีน่าน ในช่วงภาคเรียนที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2564 นักเรียน 1. เข้ากลุ่ม LINE ตามชั้นเรียนที่โรงเรียนประกาศแจ้ง 2. ติดต่อสื่อสารและรับข่าวสารจากทางโรงเรียน ผ่านครูที่ปรึกษาและร่วมแลกเปลี่ยนกับครูประจำวิชาผ่านกลุ่ม LINE ชั้นเรียนของตนเองหรือตามแนวทาง การจัดการเรียนการสอนของครูประจำวิชา 3. ศึกษาแฟ้มงานเอกสารประกอบการเรียน...

ลานคนดี เวทีคนเก่ง | HALL OF FAME

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS รอบที่ 2 (โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 65 คน

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผ่านการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร TCAS รอบที่ 2 (โควตา Quota) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564    

รอบรั้ว ศ.น. | Internal Events

นิทรรศการการและการนำเสนอผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2563

นิทรรศการการและการนำเสนอผลงานกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บรูณาการท้องถิ่นน่าน ปีการศึกษา 2563 ในวันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน

Stay Connected

13,122แฟนคลับชอบ
 

แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

มุมข่าวสำหรับนักเรียน

มุมข่าวสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง