การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยีศิลปหัตถกรรม 2563
วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยีศิลปหัตถกรรม 2563 วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน​

ผลการแข่งขันรายกิจกรรม

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยีศิลปหัตถกรรม 2563 วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน​

เกียรติบัตรการแข่งขันรายกิจกรรม

  •  

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร. 086-4204986 หรือ 054-710737

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน | องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
© copyright STRISRINAN SCHOOL since 2020