Monday, December 11, 2023
spot_img

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการและการรับสมัคร การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการและการรับสมัคร การทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครได้ที่ https://academictest.srinan.ac.th/ รายละเอียด ดังแนบ http://bit.ly/academictest66

ขอแสดงความยินดีกับ นายภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์ (ฟูจิ) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาเทควันโด รุ่นอายุ 15-17 ปี น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. เป็นนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นายภูริวัจน์ ไชยดิลกอนันต์ (ฟูจิ) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาเทควันโด รุ่นอายุ 15-17 ปี น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. เป็นนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 –...

ระบบงานภายในสถานศึกษา

Stay Connected

14,237FansLike
330SubscribersSubscribe

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โดยภาคเช้า เป็นการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในภาคบ่าย เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ