กิจกรรมชุมนุม ชมรม

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนทุกคนต้องทำการลงทะเบียนชุมนุม 1 คน ต่อ 1 ชุมนุม ต่อ 1 ปีการศึกษา และลงทะเบียนในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยมีรายละเอียดในการลงทะเบียน ดังนี้

หากมีข้อสงสัย และพบปัญหาการลงทะเบียนให้นักเรียนติดต่อ ครูอลงกต และครูธีรภัทร (ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ชั้น 3) หรือ https://www.facebook.com/srinanclubs

 

นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน สามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมที่นักเรียนสนใจได้ทาง

 

Previous articleกิจกรรมแนะแนว
Next articleกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร