Monday, May 20, 2024
spot_img

ประกาศ เรื่อง รายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2567

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ แยกตามห้องเรียน ปีการศึกษา 2567 ........................................................... ตามที่ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้นักเรียนทุกคนที่มีรายชื่อตามประกาศพร้อมผู้ปกครองมามอบตัวเพื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 –...

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชฎาณิศ ทองดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ 11-12 ปี การแข่งขัน Master Nu Taekwondo Shampionship 2024

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชฎาณิศ ทองดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ 11-12 ปี การแข่งขัน Master Nu Taekwondo Shampionship 2024 ณ โรงเรียนวังเหนือ จังหวัดลำปาง วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2567

ระบบงานภายในสถานศึกษา

Stay Connected

14,237FansLike
330SubscribersSubscribe

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 แก่นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 เพื่อแนะนำให้นักเรียนใหม่ได้ทราบถึงกฎระเบียบของโรงเรียน การปฏิบัติตนของนักเรียนในระหว่างที่อยู่ทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างเหมาะสม การชี้แจงด้านเรียนการสอนตลอดถึงการตัดสินผลการเรียน จัดขึ้น ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน

แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ