Sunday, January 23, 2022
spot_img

ประชาสัมพันธ์ | Lastest News

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3)

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 3) ตามประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง การปรับการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565...

ลานคนดี เวทีคนเก่ง | HALL OF FAME

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 38 คน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 38 คน สาขา คณิตศาสตร์  นายวรากร ประแจ้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 สาขา เคมี นางสาววิภาวี มะโนนัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.1 นางสาวพิชญาภัค นันทะเสน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1 นายนภณัฐ ศรีสุบัติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1 นางสาวณภัทร์พร...

รอบรั้ว ศ.น. | Internal Events

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 15.40 น. โดยจัดสอบวัดความรู้ 5 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์...

Stay Connected

13,355FansLike
328SubscribersSubscribe
 

แนะนำโรงเรียนสตรีศรีน่าน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ข่าวรับสมัครงาน

การจัดซื้อจัดจ้าง