คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 307/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ ม.5 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ  • Version
  • Download 0
  • File Size 425.57 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 306/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ “ถิ่นอนุรักษ์ชช้าง เขลางค์เมืองเซรามิค”
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 308/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ “เจ้ห่มรู้รักธรรมชาติ ภูมิปราชญ์เกษตรอินทรีย์ ยลวิถีแหล่งพลังงาน”