วันพุธ, มกราคม 20, 2021

Admin

86 โพสต์0 ความคิดเห็น
ผู้จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์โดยรวม หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาบทความหรือเว็บไซต์ กรุณาติดต่อ [email protected]

ใบชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน

วิธีการชำระเงินบารุงการศึกษา ผ่านธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั่วประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นักเรียนรับใบแจ้งการชำระเงินบารุงการศึกษาตามอัตราการชำระเงินบารุงการศึกษาของแต่ละห้องเรียน 2. นักเรียนเขียน ชื่อ – นามสกุลนักเรียน , เลขประจาตัวนักเรียน , ชั้น/ห้อง และ เลขที่ ใน ส่วนที่ 1 (สำหรับนักเรียน) และ...

ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2)

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 2) ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11-15 มกราคม 2564

แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในช่วงภาคเรียนที่ 2/2563

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ได้กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ในช่วงภาคเรียนที่ 2/2563 เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ประกาศ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

ประกาศโรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ รายละเอียดดังแนบ  

ประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่

ประกาศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน เรื่อง มาตรการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

คณะผู้บริหาร ครุ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกันถวายผ้าห่มพระพุทธสิริมงคลพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และเลี้ยงเจ้าที่ประจำปี ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563

นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสตรีศรีน่าน ร่วมกันถวายผ้าห่มพระพุทธสิริมงคลพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และเลี้ยงเจ้าที่ประจำปี ในวันที่ 28 ธันวาคม 25 63

โรงเรียนสตรีศรีน่านนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ รับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

โรงเรียนสตรีศรีน่านนำนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ รับรางวัลกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงษ์ผลิตเดช ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 1. นายปธานิน ต้นผล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ โดยได้รางวัลคะแนนรวม และคะแนนภาคทฤษฎี สูงสุด...

โรงเรียนสตรีศรีน่านมอบทุนการศึกษาและทุนเพชรพิกุล ประจำปีการศึกษา 2563

นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน รองผู้อำนวยการ และคุณครูวิไลลักษณ์ เหลี่ยมวานิช มอบทุนการศึกษาและทุนเพชรพิกุล (ทุนนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ลำดับที่ 1-15) และรักษาผลการเรียนดี ตลอด 3 ปี ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่งประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่งประเทศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีของเจ้าของภาษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารพิกุลกานต์เฉลิมราชย์ ชั้น 2 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุสรา โนทะนะ ม. 5.1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

โรงเรียนสตรีศรีน่าน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอุสรา โนทะนะ ม. 5.1ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 17

TOP AUTHORS

86 โพสต์0 ความคิดเห็น
0 โพสต์0 ความคิดเห็น
0 โพสต์0 ความคิดเห็น

Most Read