คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 309/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ “เปิดโลกการเรียนรู้สู่วิถีชุมชน”  • Version
  • Download 0
  • File Size 434.05 KB
  • File Count 1
  • Create Date 14 January 2021
  • Last Updated 14 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 308/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ “เจ้ห่มรู้รักธรรมชาติ ภูมิปราชญ์เกษตรอินทรีย์ ยลวิถีแหล่งพลังงาน”
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 310 /2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ “แวะจิบกาแฟหอมกรุ่น เที่ยวชิวชาหอมละมุน แสนอบอุ่นที่เชียงราย ตามสไตล์ดำรง”