คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 318/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ  • Version
  • Download 0
  • File Size 379.73 KB
  • File Count 1
  • Create Date 15 January 2021
  • Last Updated 15 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 317/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ อ.แท้
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 319/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมกีฬาฟันดาบสากล และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ