คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 321/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.จองพล  • Version
  • Download 0
  • File Size 431.54 KB
  • File Count 1
  • Create Date 18 January 2021
  • Last Updated 18 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 324/2563 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.นันทวัฒน์
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 313/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 TMC รอบคัดเลือกระดับโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน