คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 359/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่วเรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร เดือนมกราคม 2564  • Version
  • Download 2
  • File Size 821.80 KB
  • File Count 1
  • Create Date 19 January 2021
  • Last Updated 19 January 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 358/2563 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูหญิงปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการ และผู้อยู่เวรกลางวัน เดือนมกราคม 2564
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 360/2563 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ (กลางคืน) ประจำสถานที่ราชการและผู้ตรวจเวร เดือน มกราคม 2564