คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 002/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดและประเมินผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2/2563  • Version
  • Download 3
  • File Size 6.50 MB
  • File Count 1
  • Create Date 19 May 2021
  • Last Updated 19 May 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 001/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลข้าราชการครูที่ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัด สพฐ.
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 003/2564 เรื่องมอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ลำดวน ท้าวเชียง