คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 13/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ อ.ลำดวน  • Version
  • Download 0
  • File Size 389.68 KB
  • File Count 1
  • Create Date 27 May 2021
  • Last Updated 27 May 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการกิจกรรมพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 14/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ นางสาวจิรัชญา