คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 20/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  • Version
  • Download 1
  • File Size 389.96 KB
  • File Count 1
  • Create Date 27 May 2021
  • Last Updated 27 May 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 19/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ “โครงการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)”