คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 36/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  • Version
  • Download 0
  • File Size 2.41 MB
  • File Count 1
  • Create Date 27 May 2021
  • Last Updated 27 May 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 34/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ นางศิวรินทร์
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่ 37/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล SDN FUTSAL NO-L CUP 2021 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ นายเอกชัย