คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่63/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นน่าน และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ  • Version
  • Download 0
  • File Size 435.68 KB
  • File Count 1
  • Create Date 10 June 2021
  • Last Updated 10 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่62/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่64/2564 เรื่องแต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟิสิกส์สัปยุทธ์ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ