คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่69/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย และตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง



  • Version
  • Download 0
  • File Size 378.69 KB
  • File Count 1
  • Create Date 10 June 2021
  • Last Updated 10 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่68/2564 เรื่อง มอบหมายให้เดินทางไปราชการ ครูโชดก และ ครูนิวัฒน์
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่70/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง