คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่70/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพรถโดยสารรับจ้าง  • Version
  • Download 0
  • File Size 920.31 KB
  • File Count 1
  • Create Date 10 June 2021
  • Last Updated 10 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่69/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย และตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่71/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาไปราชการ ครูแท้