คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่85/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการหญิง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร (เพิ่มเติม) ครูจามจุรี  • Version
  • Download 0
  • File Size 403.32 KB
  • File Count 1
  • Create Date 11 June 2021
  • Last Updated 11 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่84/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ผอ.สมเพชร
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่88/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ ครั้งที่ 2/2563