คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่88/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ ครั้งที่ 2/2563  • Version
  • Download 0
  • File Size 1.56 MB
  • File Count 1
  • Create Date 11 June 2021
  • Last Updated 11 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่85/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการหญิง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำสถานที่ราชการวันหยุดราชการและผู้ตรวจเวร (เพิ่มเติม) ครูจามจุรี
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่89/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ ครูโพธิศักดิ์