คำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่89/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบหมายให้เดินทางไปราชการ ครูโพธิศักดิ์  • Version
  • Download 0
  • File Size 554.91 KB
  • File Count 1
  • Create Date 11 June 2021
  • Last Updated 11 June 2021
  Previous articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่88/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายซ่อมเสริมพฤติกรรมและความรู้ ครั้งที่ 2/2563
  Next articleคำสั่งโรงเรียนสตรีศรีน่าน ที่90/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน ผอ.สมเพชร